NEXTLOG Project

Building Next Generation Competencies for Logisticians and Supply Chain Managers

Witamy na witrynie

projektu NEXTLOG!

NEXTLOG – Rozwój kompetencji nowej generacji dla logistyków i menedżerów łańcucha dostaw (ang. Building next generation competencies for logisticians and supply chain managers) jest projektem badawczo – rozwojowym, odpowiadającym na wyzwania stojące przed absolwentami studiów z zakresu logistyki i kierunków pokrewnych. Projekt NEXTLOG został złożony w odpowiedzi na konkurs w roku 2019 w ramach programu Erasmus+ KA2 Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk, partnerstwa strategiczne dla szkolnictwa wyższego (numer projektu: 2019-1-PL01-KA203-065731).