NEXTLOG Project

Building Next Generation Competencies for Logisticians and Supply Chain Managers

Dobrodošli na spletnih straneh

projekta NEXTLOG

Svetovni logistični trg hitro napreduje v smeri digitalnih, inteligentnih in trajnostnih rešitev, ki bodo do leta 2025 znašale več kot 1000 milijard EUR (Transport Systems Catapult, 2016). Digitalna, inteligentna in trajnostna logistika (DISL) je pomembna za povečanje varnosti in reševanje vse večjih težav z emisijami in transportom v Evropi; za učinkovitejše in bolj trajnostne procese v dobavnih verigah; za omogočanje ustreznega vključevanja sodobne družbe v okviru naslednje generacije industrije 4.0.

Visokošolske ustanove nimajo ustreznih sredstev za reševanje obstoječih potreb, saj se trenutni kurikulum in učni načrti bolj osredotočajo na splošno logistiko in upravljanje oskrbovalnih verig in manj na specifična področja, ki so povezana z DISL. Velja izpostaviti podatek indeksa logistične uspešnosti (LPI), ki med 167 ocenjevanimi državami (https://lpi.worldbank.org/), Poljsko uvršča na 31. mesto, Slovenijo na 39. mesto in Grčijo na 44. mesto. Največja ugotovljena pomanjkljivost je pomanjkanje celostnega pristopa na področju logistike, zlasti pri upoštevanju vključevanja inteligentnih in trajnostnih vidikov v obvladovanje oskrbovalnih verig. Pomanjkljivost je tudi učinkovitost izvajanja teh pristopov v praksi. Zlasti je treba sodobne koncepte prenesti v poslovanje, da bi se učinkovitost obvladovanja oskrbovalnih verig še povečala. Slednje še posebej poudarja vlogo visokošolskih zavodov na obravnavanem področju.


V ta namen se projekt NEXTLOG odziva na navedeno potrebo, s ciljem razviti inovativen, nadnacionalni okvir, ki bo izboljšal znanje in spretnosti akademskih institucij, za pripravo bolj tržno naravnanih izobraževalnih vsebin s področja DISL in s tem zmanjšal ovire na tem področju.