Wyższa Szkoła Logistyki z siedzibą w Poznaniu

WSL, Wyższa Szkoła Logistyki z siedzibą w Poznaniu, jest pierwszą w Polsce niepubliczną instytucją zajmującą się edukacją w zakresie logistyki na poziomie wyższym. Szkoła powstała w 2001 roku i oferuje studia pierwszego jak i drugiego stopnia na następujących kierunkach:

– studia pierwszego stopnia na kierunku logistyka,

– studia pierwszego stopnia na kierunku zarządzanie,

 – studia drugiego stopnia na kierunku logistyka.

WSL posiada w swojej ofercie również studia dualne (łączące studia i płatne praktyki odbywane w przedsiębiorstwach logistycznych). Dodatkowo Uczelnia oferuje również wiele programów studiów podyplomowych.

 Obecna liczba studentów Wyższej Szkoły Logistyki jest równa 2000 i obejmuje:
– około 1 500 studentów realizujących programy nauczania na studiach pierwszego stopnia,
– około 500 studentów realizujących programy nauczania na studiach pierwszego stopnia. 

WSL posiada bogate doświadczenie w realizacji projektów finansowanych przez UE dla sektora VET i HEI (np. lot4eng, NEDLOG, DELPHI, LLOT, MLL, LLIL, NewMetro, MovetFast, AutoMobility).

Piotr Cyplik

Doktor nauk technicznych, profesor WSL w zakresie nauk ekonomicznych oraz nauk o zarządzaniu. Prorektor, Kierownik Katedry Systemów Logistycznych WSL, wykładowca z zakresu zarządzania łańcuchem dostaw, zarządzania produkcją, gospodarki zapasami, logistyki, zarządzania biznesem i prognozowania. Wykonawca, nadzorca lub główny wykonawca ponad 50 projektów dla firm. Asesor w Systemie Certyfikacji Logistyków zgodnie z ECBL (European Board for Certification in Logistics). Autor wielu publikacji z zakresu logistyki i zarządzania produkcją. Wykonawca lub główny wykonawca 5 projektów unijnych w ramach programów LdV oraz ERASMUS+. Nadzorował projekt lot4eng.com realizowany w ramach projektu LdV oraz projektu LLOT. Kierownik projektów ERASMUS + (LLOT, MLL), koordynator projektu LLIL.

Michał Adamczak

Doktor nauk ekonomicznych ze specjalizacją w zarządzaniu łańcuchem dostaw. Kierownik katedry zarządzania operacyjnego przedsiębiorstw. W swojej pracy naukowej wykorzystuje analizę danych, analizę statystyczną, modelowanie i symulację. Autor ponad 70 artykułów z zakresu logistyki opublikowanych w Polsce i za granicą. Członek zespołów realizujących projekty badawczo-rozwojowe z zakresu zarządzania łańcuchem dostaw. Bogate doświadczenie praktyczne w realizacji projektów finansowanych przez UE w ramach LdV i ERASMUS+. Prowadził szkolenia w projekcie lot4eng.com w ramach LdV, pracuje jako nadzorca operacyjny w projektach LLOT, MLL i LLIL. Badacz w projekcie NewMetro, opiekun naukowy projektów AutoMobility i MovetFAST. Koordynator projektu NEXTLOG w Wyższej Szkole Logistyki.

Adrianna Toboła

mgr inż. w naukach o zarządzaniu. Członkini projektu New Metro. Autorka kursu e-learningowego prowadzonego przez Instytut Logistyki i Magazynowania.

Magdalena Kopeć

MSc in economics. Author of many scientific papers. Researcher in New Metro project.