Wydział Zarządzania, Uniwersytet Łódzki

Wydział Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego to jedna z największych uczelni biznesowych w Europie Środkowej, oferująca szeroki wybór studiów licencjackich, magisterskich i doktoranckich, jak również możliwość uzyskania tytułu MBA. Obecnie na wydziale uczy się 6 500 studentów, a kadra liczy 150 pracowników. Wydział specjalizuje się w badaniach i edukacji w takich dziedzinach jak: zarządzanie łańcuchem dostaw, przedsiębiorczość, rachunkowość, zasoby ludzkie, zarządzanie jakością, wdrażanie innowacji, administracja publiczna, informatyka itp. Programy studiów podyplomowych, oferowanych przez Wydziała Zarządzania UŁ, opracowano w taki sposób, aby odpowiadały wymaganiom pracodawców i skupiały się na nabywaniu wiedzy i umiejętności niezbędnych do wykonywania określonej pracy. Ponadto wybrane programy są adresowane do specjalnych grup docelowych, np. przedsiębiorców lub małych firm. Wydział to doskonały partner, utrzymujący stały kontakt ze światem biznesu. Stała współpraca z wieloma firmami (w tym MŚP) opiera się na doradztwie i organizacji szkoleń w ramach programów studiów dla przyszłych magistrów zarządzania oraz studiów podyplomowych, a także na wspólnych projektach.

http://wz.uni.lodz.pl/en

Dr hab. T. Bartosz Kalinowski

Profesor uczelni na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego z ponad 15-letnim doświadczeniem w pracy dydaktycznej i naukowej. Kierownik Centrum Doskonałości Badań Naukowych KnowBase na Uniwersytecie Łódzkim. Pełnomocnik Dziekana ds. jakości badań naukowych. Wykładowca w zakresie zarządzania procesowego, doskonalenia organizacji i zarządzania łańcuchem dostaw na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych oraz podyplomowych na Uniwersytecie Łódzkim. Doświadczony kierownik projektów i badacz w ponad 20 projektach finansowanych zewnętrznie (H2020, Erasmus+, LLP, LdV, etc.). Doświadczenie projektowe obejmuje następujące obszary/specjalności: zrównoważony rozwój, zarządzanie łańcuchem dostaw, zarządzanie jakością, przedsiębiorczość, zarządzanie innowacjami, digitalizacja, przemysł 4.0, rozwój modeli biznesowych. Profesor wizytujący w: Hiszpanii – Uniwersytet w Alcali, Uniwersytet w Saragossie, Uniwersytet w Walencji, Uniwersytet CEU Cardinal Herrera; Portugalia – Uniwersytet w Lizbonie, Politechnika w Porto; Włochy – University of Rome Tor Vergata; Malta – Uniwersytet Maltański; Dania – Uniwersytet w Roskilde; Łotwa – Uniwersytet w Rydze. Certyfikowany audytor jakości i trener biznesu. Posiada doświadczenie jako konsultant biznesowy jako były współwłaściciel firmy konsultingowej dla MŚP Umbrella Consulting Ltd. (dawniej UNDP Umbrella Project). (dawniej UNDP Umbrella Project) zajmującej się wdrażaniem systemów zarządzania jakością (biznes i sektor publiczny). Autor 2 książek i ponad 60 artykułów w recenzowanych czasopismach i materiałach konferencyjnych.

Mgr Jakub Brzeziński

Asystent w Katedrze Logistyki Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego, słuchacz studiów doktoranckich w dyscyplinie zarządzania i jakości, opiekun organizacyjny Studenckiego Koła Naukowego Zarządzania Łańcuchem Dostaw. Absolwent kierunku logistyka na macierzystym wydziale oraz prawa, na Wydziale Prawa i Administracji UŁ. Jego zainteresowania naukowe skoncentrowane są wokół zarządzania łańcuchem dostaw, zarządzania kontraktami, prawa umów oraz wykorzystywania nowoczesnych technologii w logistyce. W pracy naukowej kieruje się interdyscyplinarnością, w której upatruje szansy na rozwój nowych kierunków badań. Brał udział w międzynarodowym projekcie naukowym FOODNET – “Food in Eco Network – internationalization and global competitiveness of European SMEs in Food and Eco Logistics Sector” finansowanym ze środków UE w ramach programu COSME. Obecnie jest zaangażowany w finansowany przez NCBiR projekt SIMBO – “New Frontiers in Social Innovation Research: Social Innovation Management for BIOPlastics”.

Mgr Izabella Szudrowicz

Asystent w Katedrze Rachunkowości Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego. Z Uczelnią związana od blisko 10 lat. Wykładowca w zakresie rachunkowości finansowej. Pracownik Centrum Jakości Badań Naukowych „KnowBase”, gdzie jej praca koncentruje się na wspieraniu rozwoju naukowego pracowników Wydziału. Członek zespołu licznych projektów realizowanych w ramach programu Erasmus+. Doświadczony administrator projektów międzynarodowych.

Dr Marta Raźniewska

Adiunkt na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego. Doktor nauk o zarządzaniu i jakości, European Senior Logistician. Zaangażowana w wiele międzynarodowych projektów badawczych, rozwojowych i edukacyjnych (COSME, Erasmus+, Trans-Atlantic Platform). Prowadzi działalność badawczą, publikacyjną i dydaktyczną mając na uwadze doskonalenie działań strategicznych i operacyjnych organizacji poprzez zarządzanie relacjami w łańcuchach dostaw, jak również efektywne wykorzystywanie metod i narzędzi. W pracy skupia się na wspieraniu realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju oraz wdrażaniu gospodarki o obiegu zamkniętym. Jej celem jest rozwijanie współpracy nauki z praktyką biznesową.