Virtual Learning Environment – Polish

Tutaj można znaleźć przydatne zasoby do studiowania, jak również do celów dydaktycznych (wykłady, slajdy, ćwiczenia, zajęcia w klasie i narzędzia oceny).

Programy nauczania

Obszar 1 – Zrównoważony rozwój w łańcuchu dostaw dla menedżerów przyszłości

Intro Video:

https://youtu.be/l7FS9UNPPlM

Obszar 2 – Nowe technologie w logistyce

Intro Video:

https://youtu.be/iJ1Gstb50YU

Obszar 3 – Inteligentna logistyka i systemy transportowe

Intro Video:

https://youtu.be/pE_m1Es-O20

Można tu znaleźć przydatne zasoby dla strony aplikacyjnej/praktycznej (studia przypadków wykorzystania SCEnATi, przykłady dobrych praktyk z każdego wykładu).

Studia przypadków

Dobre praktyki

Studium Przypadku – Produkcja_materiałów budowlanych sektor 2

Studium Przypadku – Sieć supermarketów

Studium Przypadku – Optymalizacja łańcucha dostaw

Dobra praktyka 2. Zrównoważony rozwój 2

Dobra praktyka 10. Nowe technologie 6

Dobra praktyka 16. Inteligentne systemy logistyczne i transportowe 6

DISL Book

Tutaj możesz skorzystać z SCEnATi w celu zastosowania zdobytej do tej pory wiedzy !

Instrukcję obsługi SCEnATi można pobrać tutaj:

SCEnATi Manual_November_2018