Virtual Learning Environment – Slovenian

Tu lahko najdete uporabne vire za študij in poučevanje (predavanja, diapozitive, vaje, dejavnosti v razredu in orodja za ocenjevanje).

Učni Načrti

Področje 1 – Trajnost kot storitev v oskrbovalnih verigah & menedžer prihodnosti

Intro Video:

https://youtu.be/l7FS9UNPPlM

Področje 2 – Nove tehnologije v logistiki

Intro Video:

https://youtu.be/iJ1Gstb50YU

Področje 3 – Inteligentni logistični in transportni sistemi

Intro Video:

https://youtu.be/pE_m1Es-O20

Tu lahko najdete koristne vire za uporabo/prakso (študije primerov uporabe SCEnATi, primere dobrih praks z vsakega predavanja).

Študije Primerov

Dobre Prakse

Študija Primera – Proizvodnja_ gradbenega materiala sektor 2

Študija Primera – Veriga veleblagovnica

Študija Primera – Optimizacija oskrbovalne verige

Dobra Praksa 2. Trajnosti 2

Dobra Praksa 10. Nove Tehnologije 6

Dobra Praksa 16. Inteligentna Logistika 6

DISL Book

Tu lahko uporabite SCEnATi, da uporabite doslej pridobljeno znanje !

Priročnik SCEnATi lahko prenesete tukaj:

SCEnATi Manual_November_2018